page loader

Soru 1

Hayatta kalabilmemiz için gerekli olan oksijeni, ağaçlara ve su yosunlarına ürettiren kimdir? Bu maddi şeylerin arkasında insanı seven, ona merhamet eden, her an ihtiyaçlarını karşılayan Rabbimiz vardır. Öyle ki Rabbimiz, Dünya’daki oksijenin yaklaşık %70 - 80’ini denizler ve okyanuslardaki su yosunlarına, geriye kalan kısmını ise bitkilere ürettirir.

 

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Ağaçların bir vazifesi de oksijen üretmektir.

B)  Dağlar tüm canlılar için oksijen deposudur.

C)  Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan Rabbimizdir.

D)  Yağmur yüklü bulutlar Allah’ın merhametinin eseridir.

 

Soru 2

Padişahın size hediye vermesi, sizi sevdiğini ve size değer verdiğini gösterir. İşte gençler, Rabbimizden gelen nimetler de böyledir. Mesela bir portakalı yediğimizde lezzet alırız. Ancak o portakalın Allah tarafından bize hediye edildiğini düşünüp Rabbimizi hatırladığımızda onun lezzeti birden yüz derece artar.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi nimetlerin lezzetini arttırmaktadır?

A) Dünyadaki yiyeceklerin hepsinden tatmak.

B) Nimetlerin Rabbimizin hediyesi olduğunu bilmek.

C) Sevdiklerimize hediye vermek ve onlardan hediye almak.

D) Her zaman sevdiğimiz yiyeceklerden yemek.

 

Soru 3

Evrendeki küçük büyük her şey ortak bir amaca yönelik olarak hareket ediyor. Mesela bulutlar, bitkilerin yardımına koşuyor. Güneş, hayata vesile olmak için bütün canlıların imdadına koşuyor. Bitkiler, hayvanların yardımına koşuyor. Lakin burada çok ilginç bir durum var. O da, bu saydıklarımız birbirini tanımıyor ve bilmiyor. Demek ki varlıkları her an işiten ve onların ihtiyaçlarını karşılayan bir Allah var. O Allah ki bu varlıklara vazife yaptırıyor ve birbirinin yardımına koşturuyor.

Metinde bahsedilen kâinata bakış, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varoluşçu bakış

B) Bütüncül bakış

C) Akademik bakış

D) Özel bakış

 

Soru 4

Hz. İsa (as), yüzyıllar önce Hz. Muhammed’in (sav) geleceğini müjdeledi ve Peygamber Efendimizin İncil’deki isminin ……….. olduğunu haber verdi.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Muhammed    B) Mahmut      C) Ahmet      D) Mustafa

 

Soru 5

Bir ve tek olan Rabbimiz, her yerde bütün işleri aynı kolaylıkla hiçbir şeye muhtaç olmadan yapar. Aynı anda dünyanın bir ucundaki ağaçların rızkını verdiği gibi denizlerdeki balıkları da besler. Aynı zamanda galaksileri intizamla döndürdüğü gibi atomları da kolaylıkla çevirir.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın bir işi yapması, diğer işleri yapmasına engel değildir.

B) Allah’ın yarattığı tüm varlıklarda farklı bir sanat vardır.

C) Allah’ın varlık delilleri bütün canlılarda görülür.

D) Allah’ın, galaksileri düzen içinde döndürmesi ona zor gelmez.

 

Soru 6       

İnsan …………… Ruhlar âleminden anne karnına, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa doğru gider. Sonra ihtiyarlıktan kabre, oradan haşir meydanına, en son Cennet’e doğru gider.

Metinde ifade edilen anlama göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  hayırlı bir kuldur.              

B)  bir yolcudur.

C)  üstün bir varlıktır.             

D)  küçük bir âlemdir.

 

Soru 7

İnsan, aşağıdakilerden hangisini özgür iradesi ile tercih edebilir?

A) ten rengini                       

B) anne - babasını

C) namaz kılmayı                                

D) milliyetini

 

Soru 8

Bir insan, pazarda alışveriş yaparken çürük ve ezik meyveleri almaz; istediğini seçer. Bu seçme eylemi, irademizin özgür olduğunun delilidir. Yoksa rastgele aldığı ezik, çürük meyveleri poşete doldurup “Ne yapayım kaderimde bu varmış!” dese kimseyi inandırabilir mi?

Bu metinde geçen “Ne yapayım, kaderimde bu varmış!” ifadesini kullanan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Çevresindekilere örnek olduğu

B)  Alışveriş yaparken kararsız kaldığı

C)  Tercihlerinde dikkatli davrandığı

D)  Kader inancını yanlış anladığı

Soru 9

……………… Allah’ın sonsuz ilmiyle geçmişte gerçekleşen, şimdi gerçekleşmekte olan ve gelecekte gerçekleşecek her şeyi bilmesi demektir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)  İman       B) Kader   C) Tercih    D) İrâde

Soru 10

Bizler, diğer canlılardan üstün olan akıl, şuur, merak, hayret gibi üst düzey özelliklerle doğarız. Böyle özellikler, hayvanlardan farklı olduğumuzu gösterir. Bu durum, dünyaya büyük bir gaye için gönderildiğimizin açık delilidir.

Metinde geçen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  İnsanın, diğer canlılardan üstün özellikleri vardır.

B)  Akıl ve şuur, insanı hayvanlardan ayırır.

C)  İnsan, yaptıklarından sorumlu tutulmayan bir varlıktır.

D)  İnsanın, dünyada büyük bir gayesi vardır. 

Soru 11

Allah ile ilgili olarak,

I. Cömerttir.

II. Merhametlidir.

III. Adaletlidir.

ifadelerinden hangisi aşağıdakilerle eşleştirilemez?

A)     İnsanı üstün özelliklerle yaratması.

B)     Her canlıya hak ettiğini vermesi.

C)    Yarattığı varlıklara şefkat etmesi.     

D)    Canlılara bol bol rızık vermesi.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iman eden bir müminin özelliklerinden olamaz?

A) Allah’ın varlığıyla kendini güvende hissetmek.

B) Görev ve sorumluluklarını ihmal etmek.

C) Her varlığın vazifesi olduğunu anlamak.

D) Hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını bilmek.

 

Soru 13

İmanın insana kazandırdıklarıyla ilgili,

I.               Tam bir güven ve cesaret verir.

II.              Her şeyin sahibi olan Allah’ı tanıtır.

III.            Güzel ve faydalı işler yapmaya yöneltir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I    B) Yalnız III      C) II ve III   D) I, II ve III

 

Soru 14

Sporcular, kaslarını geliştirmek için idman yaparlar, çalışırlar, gayret gösterirler. Aynı bunun gibi biz Müslümanlar da öncelikle imanımızı geliştirmek için çalışmalıyız.

Metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Sporcuların düzenli idman yapması gerekir.

B)  Müslümanlar imanını güçlendirmek için gayret etmelidir.

C)  Spor yapmak bir Müslüman için önemlidir.

D)  Müslümanların imanı güçlüdür.

 

Soru 15

Aşağıdaki şıkların hangisinde insanın hayat yolculuğu doğru sıralanmıştır?

 

A)  Anne karnı – çocukluk – gençlik – ihtiyarlık - ruhlar alemi – kabir – haşir - cennet

B)  Anne karnı – çocukluk – gençlik – ihtiyarlık – kabir - ruhlar alemi -  cennet - haşir

C)  Ruhlar alemi - anne karnı – çocukluk – gençlik – ihtiyarlık – haşir – kabir - cennet

D)  Ruhlar alemi - anne karnı – çocukluk – gençlik – ihtiyarlık – kabir – haşir - cennet

Soru 16

Mucize, peygamberlere verilen ve başkalarının bir benzerini yapamadığı olağanüstü olaylardır. Allah, peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için onlara mucizeler vermiştir.

Metne göre, mucizelerin verilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Allah’ın kudretini göstermek

B)  İnkâr edenleri susturmak

C)  İnananların imanını güçlendirmek

D)  Peygamberlerin peygamberliğini ispat etmek

 

Soru 17

Aşağıdaki peygamber ve mukaddes kitap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)  Hz. Muhammed (sav) - Kur’ân-ı Kerîm

B)  Hz. Nuh (as) - Zebur

C)  Hz. Musa (as) - Tevrat

D)  Hz. İsa (as) - İncil

Soru 18

Elmadan bakmak, elmaya sanat eseri gözüyle bakmaktır. Bu bakış açısıyla “Elmanın içini ve dışını bizim duygularımıza göre kim süslemiş? Elmayı ihtiyacımız olan şifalı, yararlı vitaminlerle kim doldurmuş?” diye düşünerek bu güzel eserin sanatkârını araştırırsınız. Böylece elmanın şeklini, tadını, kokusunu, lezzetini bize merhamet eden Allah’ın yarattığını anlarsınız.

Aşağıdakilerden hangisi “elmadan bakmak” bakış açısına uygun bir ifadedir?

A) Elma çok lezzetli bir meyvedir.

B) Elmanın içinde bol vitamin vardır.

C) Elma sağlığa yararlıdır.

D) Elma, Allah’ın bize bir hediyesidir.

 

Soru 19

I-               İmana dair kitapları okumak

II-             Varlıklar üzerinde tefekkür etmek

III-           Kulluk vazifelerimizi yapmak

Yukarıdakilerden hangilerini yapmak imanımızı güçlendirir?

A) Yalnız I  B ) Yalnız II   C) II – III   D) I – II – III

 

Soru 20

Aşağıdakilerin hangisi imanın şartlarından biri değildir?

A) Allah’a inanmak

B) Sadaka vermeye inanmak

C) Peygamberlere inanmak

D) Meleklere inanmak

 

Soru 21

Bütün varlıklar, kendilerinde olan özeliklerle Rabbimizi bize anlatır ve tanıtır. Hal dilleriyle (sözsüz olarak) bizimle konuşur. Buna “lisan-ı hal” ile konuşma denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlıkların lisan-ı hal ile Rabbimizi tanıtmasına örnek gösterilemez?

A)  Arının bal yapması

B)  Bir çiçeğin etrafa güzel kokular saçması

C)  Topraktan çeşit çeşit bitkilerin çıkması

D)  Öğretmenin sınıfta Allah’ı anlatması

 

Soru 22

I. Kar tanelerinin birbirinden farklı olması

II. Her insanın yüzünün birbirinden farklı olması

III. Gözdeki iris tabakasının kişiye özgü olması

Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın birliğine delildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) II ve III

D) I, II ve III

        

Soru 23

Bizler, akıl, şuur, tefekkür, merak, hayret gibi özelliklerle hayvanlardan üstün olarak doğarız. Bu durum, dünyaya pek çok  gaye için gönderildiğimizin delilidir.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  İnsan akıllı ve şuurlu bir varlıktır.

B)  İnsanı hayvanlardan ayıran özellikleri vardır.

C)  İnsan yaptıklarından sorumlu değildir.

D)  İnsanın dünyada pek çok gayesi vardır.

Soru 24  

I.   Allah’a inanır ve güvenir.

II.  Her varlığın bir görevi olduğunu anlar.

III. Hiçbir şeyin tesadüfen olmadığını bilir.

Yukarıdakilerden hangileri müslümanın  özelliklerindendir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Soru 25

Rabbinin sonsuz kuvvetine iman ile bağlanan biri zorluklara dayanır. İmanı, ona her şeyin güzel yönünü gösterdiği için zorluklar karşısında umudunu yitirmez. Allah’ın onu asla yalnız bırakmayacağını bilir. Amacına ulaşmak için elinden gelenin en güzelini yapıp Cenab-ı Hakk’a teslim olur.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi iman eden birinin özelliklerinden olamaz?

A)  Zorluklara karşı dayanır.

B)  Her şeyin güzel yönünü görür.

C)  Allah’ın onu yalnız bırakmayacağını bilir.

D)  Kaderimde varmış deyip çalışmayı bırakır.

 

Soru 26

I-               Bütün evrenin Allah’ın mülkü olduğunu anlamamızı sağlar.

II-             Hiçbir şeyin başıboş olmadığını fark ettirir.

III-           Her şeyin bir yaratılış gayesi olduğunu anlatır.

Yukarıdakilerden hangileri ibâdetlerin sağladığı faydalardandır?

A) Yalnız I  B) I ve II     C) II ve III   D) I, II ve III        

Soru 27

İnsan, hayvanlardan farklı olarak yüksek bir donanımla dünyaya gelir. Akıl, merak ve sevgi gibi özellikler insanı üstün kılar. Bu kabiliyetler, onun çok önemli amaçlar için dünyaya gönderildiğinin açık bir delilidir. İşte bu amaçların en büyüğü Allah’a imandır.

Metinde verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İnsan yaratılışı bakımından yüksek donanımlara sahiptir.

B) İnsanın yaratılışındaki en önemli amaç, Allah’a imandır.

C) İnsan, sosyal hayata ihtiyaç duyan bir varlıktır.

D) Hayvanlar ve insanlar yaratılış bakımından birbirinden farklıdır.

Soru 28

İnsanlar, imani bilgileri peygamberlerden öğrenir. Peygamberler, niçin iman etmemiz gerektiğini bize ders verir. “Dünya hayatının anlamı nedir? Dünyaya niçin gönderildik? Buradaki görevimiz nedir? Bu hayattan sonra nereye gideceğiz?” gibi herkesin merak ettiği soruların ikna edici cevaplarını ancak peygamberlerden öğrenebiliriz.

Bu metin, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

A) Allah’a niçin iman etmek gerekir?

B) İnsanın yaratılış gayesi nedir?

C) Peygamberlere niçin ihtiyaç vardır?

D) Ahiret hayatı nasıl bir hayattır?

Soru 29

Peygamberlerle ilgili;

I.   İnsanlara Allah’ı tanıtırlar.

II.  Manevi hastalıkları tedavi ederler.

III. İnsanlara örnek olurlar.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II     C) I ve III    D) I, II ve III

Soru 30

Dünyada küçük bir devlet bile kanunlara itaat edenlere mükâfat, isyan edenlere ceza verir. Bu hukukun gereğidir. İşte Rabbimizin de kendisine iman ve itaat edenlere mükâfat, isyan edip emirlerine karşı gelenlere ceza vermesi ise adaletinin gereğidir.

Metinde verilen bilgiler, aşağıdaki iman esaslarından hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Meleklere iman

B) Kadere iman

C) Ahirete iman

D) Kitaplara iman

Soru 31

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk emri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratan Rabbinin ismiyle oku!

B) O’na, hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.

C) Yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah’a çevirdim.

D) Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin.

Soru 32

Güzel dinimiz İslamiyet’le bilim arasında bir bütünlük vardır. Bilimlerin araştırma alanı olan kâinat, Allah’ın sanat eseridir. İslamiyet’in iki temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifler, ilim öğrenmeyi teşvik etmiş ve âlimleri çok övmüştür. Bu nedenle İslam medeniyeti, şu anki teknolojik gelişmelerin temellerini atan pek çok âlim yetiştirmiştir.

Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim ve Kültür                          

B) İslam ve Bilim

C) Teknoloji ve Spor                              

D) İslam ve Sağlık

Soru 33

İnsanın ihtiyaçlarının karşılanması iki yolla olabilir. Ya diyeceğiz ki toprak, su, güneş, hava gibi cansız maddeler bizi tanıyor, seviyor; bize acıyor ve muhtaç olduğumuz şeyleri veriyor. Ya da diyeceğiz ki insanı tanıyan, seven, merhamet eden, gücü her şeye yeten bir zat var. O zat, ihtiyaçlarımızı unutmadan tam zamanında karşılıyor. Akla, mantığa uygun olan elbette ikinci ihtimaldir.

Metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)   İhtiyaçlarımızın çokluğu

B)   Temel maddelerin önemi

C)   Allah’ın her şeyi güzel yarattığı

D)  İhtiyaçlarımızı Allah’ın karşıladığı

Soru 34

I. Bu olay üzerine babam da bize, “Bir işe çok eller karışırsa o iş karışır.” sözünün önemini anlattı.

II. Amcamın oğlu evimize misafir olarak gelmişti.

III. Bizden habersiz akvaryumdaki balıklara fazladan yem atıp balıklarımızın hastalanmasına sebep oldu.

Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) I – II – III    B) I – III – II     C) II – III – I         D) III – I – II

Soru 35

… Yani iman arttıkça cesaret de artar. Tarihte iman gücüyle nice az sayıdaki topluluklar, nice çoklara galip gelmiştir. İman, insana “Yalnız değilsin, Allah seninle beraberdir!” bakış açısını verir.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A) İmanla cesaret arasında doğru orantı vardır.

B) Adalet sosyal hayatın temelini oluşturur.

C) Temizlik ve düzenin kaynağı imandır.

D) İnsan öğrendiği kadar değerlidir.

Soru 36

(I) Aynen öyle de mükemmel bir saraya benzeyen Dünya’mız da tesadüfen oluşamaz. (II) Basit bir evin bile tesadüfen oluşamayacağını hepimiz biliriz. (III) Kendi kendine bu güzel vaziyeti alamaz. (IV) Elbette Dünya’mız, bize değer veren ve çeşit çeşit nimetlerle bizi sevdiğini gösteren Allah tarafından yaratılmıştır.

Numaralı cümlelerden anlamlı bir bütün oluşması için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir?

A) I ve II     B) I ve IV    C) II ve III   D) III ve IV

Soru 37

“Sevgili Peygamberimizin (sav) elçi olarak Allah’tan getirdiklerine gönülden inanmak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)İbadet      B)İhsan C) İman  D)İkram

                                                                       

Soru 38

İman eden kişi, “La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah” sözünü gönülden, içtenlikle söyler. Bu sözün ilk kısmında Allah’tan başka ilah olmadığını, ikinci kısmında ise Hz. Muhammed’in (sav), Allah’ın peygamberi olduğunu ifade eder. İnsan, bu sözü bu şekilde söylemediği müddetçe iman etmiş sayılmaz.

Parçada açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kelam-ı kibar          

B) Kelime-i tevhit        

C) Kelime-i şehadet    

D) Kelam-ı ilahi  

Soru 39

(I) Bir elmayı yediğimizde elmanın lezzetini hissederiz. (II) Elmanın bize Allah tarafından hediye edildiğini düşündüğümüzde onun lezzeti yüz kat artar.

(III) Ağız sağlığımız için faydalı bir meyvedir. (IV) Bunu düşünmek bizi sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimize yaklaştırır.

Numaralı cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

A) I.   B) II.  C) III. D) IV.                                                             

Soru 40

Allah, nimetlerini her sene rahmet hazinesinden yeniden gönderir. Kışın iskelet gibi kupkuru olan ağaçların dallarını, baharda meyvelerle doldurur. Çünkü Allah’ın rahmet hazinesi sonsuzdur. Bitmek ve tükenmek bilmez.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Nimetler Allah’ın rahmet hazinesinden gönderilir.

B) Ağaçlar, meyvelerin bize ulaşmasında aracıdır.

C) Allah’ın rahmet hazinesi devamlıdır.

D) Bitkiler türlerine göre sınıflandırılmıştır.

 

                                                     

 

 

 

 

CEVAPLAR

1.     C

2.     B

3.     B

4.     C

5.     A

6.     B

7.     C

8.     D

9.     B

10.  C

11.  A

12.  B

13.  D

14.  B

15.  D

16.  D

17.  B

18.  D

19.  D

20.  B

21.  D

22.  D

23.  C

24.  D

25.  D

26.  D

27.  C

28.  C

29.  D

30.  C

31.  A

32.  B

33.  D

34.  C

35.  A

36.  A

37.  C

38.  B

39.  C

40.  D

 

                 

Sayılarla Aydınlık Yarınlara 1

2022 Yılı Yarışmaya Katılım
Ülke
Ödül sayısı
Farklı Şehir
macbook