page loader

1.

Abdullah, karnesini babası Orhan Bey’e gösterdi. Babası: “Aferin oğlum! Ders notların gibi davranış notların da çok iyi. Seni tebrik ediyorum!” dedi.

Metne göre Orhan Bey’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Sadece ders notlarını önemsemektedir.

B. Sadece davranış notlarını önemsemektedir.

C. Hem ders hem de davranış notlarını önemsemektedir.

 

2.

Amine: “Abiciğim, dedem bana beş yavru ördek almış. Onları sevmek için sabırsızlanıyorum!”

Bu ifadeye göre Amine’nin hissettiği duygu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. Üzüntü              B. Heyecan            C. Korku

 

3.

Abdullah’ın dedesi ve babaannesi, köydeki çiftliklerinde yaşıyordu. Abdullah ve ailesi; fırsat buldukça çiftliğe gelir, orada çok güzel vakit geçirirlerdi. Bu yaz tatilinde de öyle …

Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A. yapacaklardı               B. Döneceklerdi             C. bileceklerdi

 

4.

“Abdullah, dedesinin hediye edeceği bisikleti düşündükçe heyecanlanıyordu.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

A. armağan            B. Ödül                  C. Sürpriz

 

5.

Dünya küreye benzer. Etrafı, hava ile çevrilidir. Bu nedenle çok uzaklara baktığımızda yeryüzü ile gökyüzünü birleşiyormuş gibi görürüz.

Metne göre yeryüzü ile gökyüzünün birleşiyormuş gibi görülmesi Dünya’nın hangi özelliğiyle ilgilidir?                              

A. hızı                   B. Şekli                 C. Boyu

 

6.

Dünya’nın dönüş hızı, son model arabaların hızından bile fazladır. Üstelik hiçbir canlı, bu hızdan rahatsız olmamaktadır. Çünkü Allah, küreye benzer bir şekilde yarattığı için Dünya sarsılmadan döner. Eğer Dünya, sarsılarak dönseydi bu durum bize büyük bir korku verirdi.

Metne göre Dünya’nın sarsılmadan dönmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?                                                    

A. Çok yavaş bir şekilde ilerlemesi

B. Güneşe ve gezegenlere uzak olması

C. Allah'ın Dünya'yı küreye benzer şekilde yaratması

 

7.

Allah, gece ve gündüzü onlardan faydalanalım diye yaratmış. Mesela gündüz bütün işlerimizi yapıyor, gece de dinleniyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah’ın yarattığı her şeyde bizler için pek çok fayda vardır. Çünkü Rabbimiz Hakim’dir. O’nun her işi hikmetlidir, faydalıdır.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Namazlarımızı kılmamız gerekir.

B. Geceleri dinlenmemiz gerekir.

C. Allah her şeyi faydalı yaratmıştır.

8.

Abdullah’ın öğretmeni “Tatilde yeni yerler gezmenizi, gezdiğiniz yerlerde size Allah’ı anlatan güzellikleri keşfetmenizi ve not almanızı tavsiye ediyorum.” diyerek öğrencilerine aşağıdakilerden hangisini kazandırmak istemiş olabilir?

A. Allah sevgisi              B. Peygamber sevgisi                C. Kur’an sevgisi

9.

Ali’nin Abdullah için getirdiği hediye nedir ve ne amaçla kullanılır?

A. Uçurtma – Oyun oynamak

B. Teleskop – Gökyüzünü incelemek

C. Dürbün – Uzağı görmek

 

10.

Abdullah ve İbrahim, bahçenin az ilerisindeki düzlükte yapayalnız duran koca çınar ağacını gördüler. Ağacın dalları adeta dua için semaya kalkmış yüzlerce el gibi görünüyordu.

Metinde ağacın dalları neye benzetilmektedir?

A. Duaya kalkan ellere

B. Namaz kılan çocuğa

C. Yalnız kalan adama

 

11.

Çınar ağacı, belki duâsında su diliyordu Allah’tan. Belki de birkaç minik hayvana yuva olmayı. Oralarda koşuşturan çocuklara gölge olmayı da istiyor olabilirdi. Allah’tan başka kim bilebilir ki tam olarak ne istediğini?

Metne göre çınar ağacının isteklerinin tamamını bilen kimdir?

A. Öğretmen                    B. Çiftçi                C. Allah

 

12.

Abdullah ve İbrahim, gökyüzünü hayran hayran seyretmeye başladılar. Gökyüzü çok görkemli ve güzel görünüyordu. Kusursuz yaratılmıştı. Küçücük bir çatlağı bile yoktu.

Metinde gökyüzünün hangi özelliğinden söz edilmemektedir?

A. Kusursuz yaratıldığı

B.  Aydınlık olduğu

C. Güzel göründüğü

13.

Gökyüzündeki yıldızlar, bir sarayın tavanını süsleyen ışıklar gibidir. Sarayın ışıkları, onları oraya takan; tesisatını kuran bir elektrikçinin varlığını gösterir. Tıpkı bunun gibi yıldızlar da onları yaratan, gökyüzüne yerleştiren ve birer lamba gibi parlattıran Yüce Allah’ın varlığını bildirir.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Allah’ın varlığı

B. Sarayın nasıl yapıldığı

C. Yıldızların sayısı

14.

Aşağıdakilerden hangisi kitapta geçen kahramanlardan biri değildir?

A. Ali                     B. Amine               C. Ahmet

 

15.

Aynı marka arabaları gördüğümüzde onların aynı fabrikada üretildiğini anlarız. Birbirinin aynısı olan çiçekleri gördüğümüzde de onların toprak fabrikasında tek bir yaratıcı tarafından yaratıldığını anlarız.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A. Çiçeklerin tek bir yaratıcı tarafından yaratıldığı

B. Çiçeklerin özenli bakım ve ilgi istediği

C. Farklı arabaların aynı fabrikada üretildiği

 

16.

İki arkadaş bulut oyunu oynarken, bulutu çeşitli nesnelere benzetiyorlardı.

Aşağıdakilerden hangisi benzetilen nesnelerden biri değildir?

A. Uçak                 B. Dağ                   C. Gemi      

 

17.

Abdullah ve Ali, teleskopla gökyüzüne bakıyordu. Yıldızlar çok yakın görünüyordu. Ellerini uzattıklarında onlara dokunacakmış gibiydiler. Gözlerini gökyüzünden ayıramıyorlardı. Çünkü Allah, gökyüzünü muhteşem bir şekilde yaratmış ve …

Bu metin aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir?

A. yapraklarla doldurmuştu.

B. Güneş’le aydınlatmıştı.

C. yıldızlarla süslemişti.

 

18.

Sonsuz güç sahibi olan Allah, yıldızları ışıl ışıl parlatır. Ne bir direk tutar onları ne de bir ip. Allah’ın bilgisi ve kudretiyle öylece havada durur ve dönerler.

Bu metinde yıldızlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmiştir?

A. Hepsinin Güneş’ten büyük oldukları

B. Dünyamıza yakın oldukları

C. Havada Allah’ın kudretiyle durdukları

 

19.

1. Hiçbir canlıyı ihmal etmiyor.

2. Çünkü Rabbimiz sonsuz rahmet ve merhamet sahibidir.

3. Rabbimiz, yarattığı her canlının ihtiyaç duyduğu şeyleri biliyor ve onlara veriyor.

Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A. 1 – 2 – 3           B. 2 – 1 – 3            C. 3 – 1 – 2

 

20.

Abdullah'ın Not Defteri kitabında geçen aşağıdaki durumlardan hangisi yardımlaşmaya örnektir?

A. Ali’nin  Almanya’dan getirdiği  teleskopu  Abdullah’a hediye  etmesi.

B. Kamelyaya oturma yeri yapan Mehmet Bey’e torunlarının malzeme vermesi.

C. Tüm ailenin Balıklıgöl’ü ve Hz. Eyüp’ün sabır makamını ziyaret etmesi.

 

21.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A. Hiçbir şey kendi kendine olamaz değil mi (  )

B. Bir eser varsa mutlaka onu yapan biri vardır (  )

C. İnsan, en büyük kuvvetini Allah’a olan inancından alır (  )

 

22.

Yıldızlar, “Biz Allah’ın harika birer sanat eseriyiz. Hepimiz birbirimize benzeriz. Birimizi kim yaratmışsa hepimizi de yaratan O’dur!” diye haykırır. Allah’ın varlığını ve birliğini herkese ilan eder.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A.   Allah’ın varlığı

B. Yıldızların hareketi

C. Dünya’nın şekli

 

23.

Hiçbir bisiklet kendi kendine olamaz. Bisiklet ancak bir usta tarafından yapılabilir. Aynen bunun gibi kainattaki hiçbir şey de kendi kendine olamaz. Her şeyi yaratan, tek ve bir olan Allah’tır.

Bu metinde aşağıdaki bilgilerden hangisi yoktur?

A. Bisiklete iki kişi binmemeliyiz.

B. Hiçbir şey kendiliğinden oluşamaz.

C. Her şeyi tek ve bir olan Allah yaratır.

 

24.

Orhan: “İsterseniz yarın Şanlıurfa’ya gidelim. Yarınki cuma namazımızı da Halil’ur-Rahman Camii’nde kılarız.”

Hüseyin: “Çok iyi fikir! Böyle mübarek mekanları fırsat buldukça ziyaret etmekte fayda var.”

Metne göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A. Orhan, cuma namazını Halil’ur-Rahman Camii’nde kılmayı istemektedir.

B. Hüseyin, kutsal yerlere gitmenin faydalı olduğunu söylemektedir.

C. Hüseyin, Orhan’ın fikrine katılmayıp başka yere gitmeyi düşünmektedir.

 

25.

1. İnsanlar, putların parçalandığını görünce Hazreti İbrahim’e bunu yapıp yapmadığını sordular.

2. Hazreti İbrahim, bir gün baltasıyla putları parçaladı; en büyüğünü kasıtlı olarak bırakarak baltasını onun koluna astı.

3. O, “Bu soruyu kolunda balta asılı olan puta sorun.” diyerek insanları çaresiz duruma düşürdü.

Yukarıdaki cümleler olayların oluş sırasına göre sıralandığında sıralama nasıl olur?

A. 2 – 1 – 3           B. 1 – 2 – 3            C.  3 – 2 – 1

 

26.

Putlar, insanların yaptığı heykellerdir. Onlar ilah değildir. Çünkü aklı, gücü, bilgisi sonsuz olmayan, ilah olamaz. Tek bir ilah vardır; o da her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Allah’tır.

Metinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A. Allah’tan başka ilah yoktur.

B. Allah, çocukları çok sever.

C. Allah, insanlara peygamber göndermiştir.

 

27.

Hazreti İbrahim, ateşe atılırken Allah’a karşı tam bir teslimiyet içerisindeydi. Allah, ateşe İbrahim aleyhisselamı yakmaması için emir verdi. Böylece o, bu olaydan sağ salim kurtuldu. Allah’a olan güveni sayesinde de “Halilullah” ünvanını aldı.

Metne göre Hazreti İbrahim’in ateşe atılmadan önceki hali için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Ne olacağını merak ediyordu.

B. Düşeceği yeri hesaplıyordu.

C. Allah’a güven duyuyordu.

 

28.

Hazreti İbrahim’e verilen “Halilullah” unvanının anlamı nedir?

A. Sabır kahramanı                   B. Güvenilir kimse                    C. Allah’ın dostu

 

29.

I. Hz. İbrahim

II. Hz. Adem

III. Hz. Eyüp

Yukarıda ismi verilen peygamberlerden hangileri kitapta geçmektedir?

A. I ve II                B. I ve III               C. II ve III                       

 

30.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) getirilecektir.

(…) Mucizeler, Allah tarafından yaratılan olağanüstü olaylardır.

(…) Mucizeler, peygamberlerin doğruluğunu insanlara gösterir.

(…) Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığında zarar görmemesi bir mucizedir.

Buna göre boşluklara sırasıyla hangi harfler getirilmelidir?

A. D – D – D                   B. D – Y – D                   C. D – D – Y

 

31.

Hazreti İbrahim çocukken, yıldızın, Ay’ın ve Güneş’in bir süre sonra battığını fark etmiş. Batan, kaybolan şeylerin yaratıcı olamayacağını bildiği için “Ben batan şeyleri sevmem!” diyerek Allah’tan başka yaratıcı olmadığını ilan etmiştir.

Metne göre Hazreti İbrahim’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Allah’tan başka yaratıcı olmadığını ilan ettiği

B. Hazreti İbrahim’in putları kırdığı

C. Batan, kaybolan şeylerin ilah olamayacağını bildiği

 

32.

Kur’an-ı Kerim ve peygamberler gibi kâinat da bize Allah’ı tanıtır. Öyleyse her insan, varlıklara bakarak Allah’ın varlığını ve birliğini anlayabilir.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?

A. Namaz kılmanın ne gibi faydaları vardır?

B. Peygamberimizin en büyük mucizesi nedir?

C. İnsan, Allah’ın varlığını nasıl anlayabilir?

 

33.

Eyüp aleyhisselam, bütün evlatlarını ve malını kaybetmiş. Üstelik yıllar süren bir hastalığa da yakalanmış. Bu sıkıntılara, Allah’a olan imanı sayesinde uzun süre sabretmiş. Rabbimizin yerden çıkardığı suyla yıkanarak hastalığından kurtulmuş. Tekrar evlatları ve malı mülkü olmuş. Böylece sabrının mükâfatını almış.

Metne göre Eyüp aleyhisselamın hangi özelliği öne çıkmaktadır?

A. Sabırlı olması

B. Cesaretli olması

C. Merhametli olması

34.

Peygamberler; insanlara Allah tarafından bir elçi, bir rehber ve öğretmen olarak gönderilmiştir. Onlar da hasta olmuş, sıkıntı çekmiş, yaşantılarıyla insanlara örnek olmuştur.

Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Peygamberlere iman etmek, imanın şartıdır.

B. Peygamberlerin hayatını öğrenmemiz gerekir.

C. Peygamberler, hayatlarıyla insanlara örnek olmuştur.

 

35.

Kuşlar, mükemmel bir şekilde yuva yapar. Fakat kuşların bunu düşünebilecek aklı ve bilgisi yoktur. Demek ki kuşlara yuva yapmayı her şeyin Rabbi olan ve her şeyi bilen Allah öğretiyor.

Metne göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

A. Kuşlar mükemmel şekilde yuva yapar.

B. Yuva yapımını kuşlara Allah öğretir.

C. Kuşlar çok zeki ve bilgili varlıklardır.

 

36.

İlaçlar, hassas ölçülerle yapılır, kendi kendine oluşamaz. Bir ilaç, kendisini yapan kimyagerin bilgisini, iradesini ve gücünü anlamamızı sağlar. İlaçlar gibi meyvelerde de hassas bir ölçü vardır. Meyvelerdeki bu hassas ölçü ise Allah’ın bilgisini, iradesini ve kuvvetini anlamamızı sağlar.

Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. İlaçların Yapım Sürecindeki Zorluklar

B. İlaç ve Meyvelerdeki Hassas Ölçü

C. Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin Önemi

 

37.

Gözü, kulağı, aklı olmayan bir ağaç meyvenin nasıl yapıldığını bilemez. Tadını, kokusunu ve rengini ayarlayamaz. Meyveyi hassas ölçülerle yaratan; ona tadını, rengini ve kokusunu veren Allah’tır.

Metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?

A. Meyvenin kokusunu nasıl hissederiz?

B. Meyvenin içerisinde ne tür maddeler vardır?

C. Meyveyi yaratan kimdir?

 

38.

Abdullah, sabah aceleyle çıktığı için odasını dağınık bırakmıştı. Döndüğünde odasının toplandığını ve eşyalarının düzenli bir şekilde yerleştirildiğini görünce sevindi. ………………………..…….. diye içinden geçirdi.

Metne göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Annem odamı toplayıp düzenlemiş, anneme teşekkür etmeliyim

B. Odama giren kedi, eşyalarımı yerine yerleştirmiştir

C. Pencereden giren rüzgâr, odamı düzenlemiştir

 

39.

Bir yerde düzen varsa orayı düzenleyen biri vardır. Güneş’in her gün doğup batması, gece-gündüzün ve mevsimlerin düzenli olarak oluşması kâinattaki düzeni gösterir. Bu düzeni kuran ve devam ettiren ise Allah’tır.

Metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dünya, Güneş’in etrafında dolanır.

B. Kâinattaki düzeni kuran Allah’tır.

C. Bir yılda dört mevsim vardır.

 

40.

Abdullah, köyden ayrılırken not defterine ne yazdı?

A. Burada yaşadığım güzel anları unutmayacağım. İnşallah yine geleceğim güzel köyüm.

B. Öğretmenim iyi ki bu ödevi vermiş. Yoksa bu öğrendiklerimi nasıl aklımda tutabilirdim?

C. Allah’ım bu güzel tatil için sana teşekkür ederim! İyi ki beni ve sevdiklerimi yaratmışsın.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1.       C

2.       B

3.       A

4.       A

5.       B

6.       C

7.       C

8.       A

9.       B

10.   A

11.   C

12.   B

13.   A

14.   C

15.   A

16.   C

17.   C

18.   C

19.   C

20.   B

21.   A

22.   A

23.   A

24.   C

25.   A

26.   A

27.   C

28.   C

29.   B

30.   A

31.   B

32.   C

33.   A

34.   C

35.   C

36.   B

37.   C

38.   A

39.   B

40.   C

 

Sayılarla Aydınlık Yarınlara 1

2022 Yılı Yarışmaya Katılım
Ülke
Ödül sayısı
Farklı Şehir
macbook