Delilleriyle İman Esasları
Örnek Sorular

1. “Allah var idi, başka bir şey yok idi” hadis-i şerifi Allah’ın sıfatlarından hangisini ifade etmektedir?

a. İrade

b. Kudret

c. Kıdem

d. Beka

e. İlim


2. I. Peygamberimiz döneminde toplum hayatını Kur’an ve sünnet şekillendiriyordu.

   II. Sahabeler toplumda meydana gelen olaylara öncelikle kendi içtihatları ile eğer içtihat edemiyorlarsa Kur’an ve sünnet ile hükmettiler.

   III. Başta dört halife olmak üzere sahabelerin önde gelenleri gelişen yeni olaylara hep içtihatla çözüm bulma yoluna gittiler.

   IV. Sahabe döneminden sonra gelen tabiin de Kur’an, sünnet, sahabe fetvaları ve kendi içtihatlarınca hüküm verdiler.

Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

a. Yalnız I

b. I-IV

c. I-III-IV

d. I-II-III

e. I-II-III-IV


3. Aklî ve naklî delillerle kuvvetlendirilmiş imana tahkiki iman denir. Yakîn ise, içinde şüphe olmayan bilgi, gerçeğe uygun kesin bilgi, kalbin bir şeyin hakikatine dair mutmain oluşu diye tarif edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yakînin en kuvvetli mertebesidir?

a. İlme’l- yakîn

b. Ayne’l-yakîn

c. Hakka’l- yakîn

d. Tasavvur

e. Tevehhüm


4. Allah’ın pek çok isimleri vardır. Mesela varlıkları yarattığı için ………., canlılara hayat verdiği için ………., nimet verdiği için ………. isimlerini alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

a. Halık – Muhyi – Mün’im

b. Halık – Mümit – Mü’min

c. Halık – Musavvir – Mün’im

d. Mâlik – Muhyi – Rezzak

e. Melik– Hayy – Rezzak


5. Meşhur Yahudi alimlerinden olan bir zat, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (sav) görünce ‘Şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz!’ demiştir.

Bu sözü söyleyen Yahudi âlimi kimdir?

a. Abdullah İbn-i Ömer

b. Abdurrahman Bin Afv

c. Abdullah İbn-i Selâm

d. Es’ad ibn-i Yezid

e. Zübeyr Bin Avvam

Hakkımızda

ULUED olarak aydınlık yarınlara ulaşmanın, ancak milli ve manevi köklerimizden beslenen, gözü atide kökü mazide gençlerimizle mümkün olacağına inanmaktayız. Bunun gereği olarak; ulvi gayelerin peşinde koşan, idealleri millet ve ümmet merkezli olan, zamanın ruhunu yakalamış, vicdan ve merhamet sahibi, güzel ahlaklı, tarihi derinliklerinin ve zenginliklerinin farkında, sorumluluklarının bilincinde gençler yetiştirmek ve yetiştirilmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz.

Adres
  • Yarışma ilgili gelişmeleri Telegram sayfamızdan takip edebilirsiniz.

  • Merkez Adresi: Eyüp Sultan Mah. Tabaklı Sok. No:2/7 Sancaktepe / İstanbul
İletişim

Created with Mobirise ‌

Website Maker